Tämän päivän Piter-Development on ammattilaisten yksimielinen tiimi, joka pystyy toteuttamaan jopa kaikesta vaikeimmat työt konsultointi-, välitys-, arkkitehtisuunnittelualalla. Suurin osa yrityksen henkilökunnasta myöntää kiinteistöjä koskevat palvelut jo yli 10 vuotta. Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme:

Venäläisille ja ulkomaalaisille yritykselle, jotka haluavat toteuttaa investointihankkeen Pietarin tai Leningradin alueella, tarjoamme investointihankkeen kehittämisen ”avaimet käteen” perusteella, tulevalle kohteelle tontin valinnasta lähtien arkkitehtuurisuunnitelman kehittämiseen ja hyväksyntään saakka;


Suosituksia Kumppanimme Lisenssit ja palkinnot


Tarjoamme seuraavia palveluja


 • Valikoimme kohteet ja tontit investointiprojekteille
  Omistuskompleksit ja maa-alueet investoijille

  ”Piter Development” tarjoaa palvelujaan venäläisille ja ulkomaisille sijoittajille, joiden aikeena on toeuttaa investointiprojekteja Pietarissa ja Leningradin oblastissa:

  1 - voimme valita teille maa-alueen tai kiinteistökohteen ( tehdas, hallintorakennus jne.), joka vastaa parhaiten kohteenne tarkoitusta. Ottakaa yhteyttä toimistoomme. Me autamme Teitä. Tässä muutama tonttivaihtoehto.

  2 - me tarjoamme kokonaisvaltaista investointiprojektin toteutusta”avaimet käteen”- periaatteella.

 • Kiinteistökonsultointi, projektin arviointi kaupunkirakentamisen kannalta
  (markkina – ja kaupunkirakennusanalyysi, business-suunnitelma)

  Tarjoamme konsultointipalveluja kiinteistökohdesijoittajille ja kiinteistöjen omistajille uudisrakentamismahdollisuuden tai korjausrakentamisvaihtoehdon määrittelemisessä:

  1 - Kiinteistökohteen (asuin-, julkinen tai teollisuusrakennus) kaupunkirakentamislain mukainen sijoittamismahdollisuuksien määrittely

  2 - Mahdollisen rakentamisen perusosoittimien määrittely ( kerrosmäärä,pinta-alat, insolaatio ja luonnonvalolaskelmat, aluebalanssi(maankäyttöjakauma), autopaikkojen määrä jne.)

  3 - Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämis- tai suojelutarve ( Valtion muistomerkkien käyttö ja suojelukomitean suojavyöhykkeiden määrittely, viheristutusvyöhykkeiden määrittely)

  4 - Mahdollisuus hankkia kaupungilta tarpeelliset tekniset kuormitukset ( Teknisten ehtojen hankkiminen teknisiltä virastolta)

  Konsultointi suoritetaan voimassaolevan lain perusteella ja sen tekevät erittäin suuren käytännön kokemuksen omaavat spesialistimme.

  Kaupunkirakentamiseen liittyvän konsultoinnin lisäksi, me tarjoamme lisäpalveluja, kuten markkinointitutkimuksia, teknis-taloudellisen perustan laatimista, business-suunnitelman laadintaa (UNIDO-metodilla). Investointimallien suunnittelu. Projektin perustelu sijoittajille. Lisätietoa

 • Alueen rakentamisen toteutumissuunnitelman ja maanjakosuunnitelman
  Kaupunkirakentamis – ja investointidokumentaation hyvöksyttöminen

  ”Piter Development” – yritys tarjoaa palvelujaan kaupunkirakentamis – ja investointidokumentaation laadinnassa. Ko. Dokumentit tarvitaan yleensä ennen arkkitehtuurisuunnittelun aloittamista.

  1 - me laadimme kaupunkirakentamisdokumentaation ”Alueen rakentamisen toteutumissuunnitelman ja maanjakosuunnitelman” Pietariin ja Leningradiin oblastiin, alusta loppuun, tehden itse kaikki asiaan kuuluvat työt. Lisätietoa 

  2 - me laadimme ja hyväksytämme koko lupadokumentaatiopaketin, joka tarvitaan rakennusluvan, korjausrakennusluvan, peruskorjausluvan saamiseen, vuokraamiseen,ei-kaupallisen kumppanuusopimuksen (ДНП) laatimiseen. Edustamme sijoittajaa seuraavissa instansseissa: Investoinhallinnossa (УИ),, Kaupunkirakemtamis- ja arkkitehtuurikomiteassa (КГА), Viheralueresurssi ja viherrakenn)us komiteassa, (КЗР),, Valtiollisessa muistomerkkien käyttö – ja suojelukomiteassa (КГиОП,, Kaupungin omaisuuden hallintokomiteassa (КУГИ), Valtioarkkitehtuuri – ja rakennusvalvonnassa, (ГАСН), Valtiollisessa tieliikenneturvallisuudentarkastusvirastossa (ГИБДД), Puistoaluehallinnossa (УСПХ), Kuluttajan suojeluvirastoss(РосПотребНадзоре), Paloasiain valvontavirastossa (УГПН). Lisätietoa

 • Arkkitehtuurisuunnittelu (esiprojektivaihe, projektisuunnittelu,
  työdokumentaatio) Suunnitelmien hyvöksyttöminen

  ”Piter Development” – yritys tarjoaa pääsuunnittelijapalveluita. Kaikki työt tehdään todistuksen № 8406 perusteella, jonka on myöntänyt Suunnittelijoiden Itsehallinnollinen organisaatio Ei-kaupallinen Yhtymä ”Stroi Obedinenie (”Rakennusyhtymä”).

  Me laadimme ja hyväksytämme korjausrakentamisen tai uudisrakentamisen arkkitehtuurisuunnitelman ” avaimet käteen”-periaatteella. Teemme luonnos – ja työsuunnitelmat, valvomme projektin toteutumista ja rakennus-asennustöiden suorittamista.Kohteen 3D-mallinnus. Lisää tietoa.

 • Suunnitelman ekspertiisa ja tekijön valvonta

  ”Piter Development” – yritys huolehtii kokonaisvaltaisesti investointiprojektien toteuttamisesta, mukaan lukien suunnitelmien eksperttisan ja sitä seuraavan tekijän valvonnan.

  1 - lain määrämissä tapauksissa Piter Developmentin laatiman suunnitelma-aineiston on käytävä läpi ekspertiisa. Me laadime itse dokumentaation ja takaamme ekspertiisankäsittelyn myönteisen lopputuloksen.  Lisätietoa 

  2 - ”tekijän valvonta”-palvelu pitää sisällään joukon työntekijöittemme suorittamia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on taata se, että rakennus – asennustyöt suoritetaan täysin arkkitehtuuri-stilistiikka-, teknologia-, rakennus – ja muut tilaajan suunnitelmiin vahvistamia ratkaisuja ja päätöksiä vastaavasti.  Lisätietoa  

 • Tilaajan palvelut

  ”Piter Development” – yritys tarjoaa palvelun, joka pitää sisällään investointiprojektin kokonaisvaltaisen johtamisen. Piter Developmentin tilaajapalvelu kattaa koko investintiprojektin elinkaaren, alkaen markkinointitutkimuksesta, arkkitehtuurisuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä aina kohteen käyyttöön ottoon.Lisätietoa
Toteutamme investointiprojektit


 • Omakotialueen kokonaisvaltainen suunnittelu (huvila-alueen ei-kaupallinen kumppanuus, yksityinen asuntorakentaminen)

  "Piter Development" tekee omakotialueiden kokonaisvaltaisen suunnittelun. Dokumentaatioon kuuluu:

  • - omakotialueen työsuunnitelmat
  • - omakotialueen 3D-mallinnus
  • - teiden ja teknisten verkkojen työsuunnitelmat
  • - dokumentaation hyväksyttäminen
  • - omakotialueen markkinointikonseptio
  • - omakotialueen business-suunnitelma

  Tilaajapalvelumme takaa menestyksellisen rakentamisen ja käyttöön oton kohteen. Lisätietoa

 • Asuntorakentaminen
  (kahden tai useamman asunnon asuinrakennukse)

  "Piter Developmentin" työntekijät laativat kokonaisvaltaisesti asuinkiinteistöjen investointisuunnitelmat – projektin konseption laadinnasta kohteen käyttöön luovutukseen. Spesialisteillamme on vuosien monipuolinen kokemus asuinkiinteistöprojektien toteuttamisesta. Tarjoamme tilaajillemme projektien toteuttamista ”avaimet käteen”-periaatteella:

  • - kvarttaaliralentamissuunnitelman laadinta
  • - moniasuntoisten kerrostalojen korjasu – tai uudisrakentaminen
  • - mansardien suunnittelu asuin – ja julkisiin rakennuksiin
  • - omakotialueiden suunnittelu

  Tilaajapalvelumme takaa menestyksellisen rakentamisen ja valmiin kohteen käyttöön oton Lisätietoa 

   

 • Kaupalliset kohteet
  (liikekeskukset, ostoskekukset, hotellit jne.)

  "Piter Developmentin" työntekijät laativat kokonaisvaltaisesti liikekiinteistöjen investointisuunnitelmat – projektin konseption laadinnasta kohteen käyttöön luovutukseen. Spesialisteillamme on vuosien monipuolinen kokemus liikekiinteistöprojektien toteuttamisesta.Tarjoamme tilaajillemme projektien toteuttamista ”avaimet käteen”-periaatteella:

  • - liike (business)keskusten korjaus- tai uudisrakennus (formaatti Ostoskeskus, Ostos – ja viihdekeskus, monitoimikompleksi, OUTLET);
  • - hotellien korjaus- tai uudisrakennus;
  • - urheilukeskukset, kylpylät;

  Tilaajapalvelumme takaa menestyksellisen rakentamisen ja valmiin kohteen käyttöön oton Lisätietoa

 • Teollisuuskohteet

  "Piter Developmentin"  työntekijät laativat kokonaisvaltaisesti teollisuuskohteiden suunnitelmat – projektin konseption laadinnasta kohteen käyttöön luovutukseen. Spesialisteillamme on vuosien monipuolinen kokemus teollisuuskiinteistöprojektien toteuttamisesta.Tarjoamme tilaajillemme projektien toteuttamista ”avaimet käteen”-periaatteella:

  • - teollisuusyritysprojektit (varastot,teolliset työtilat, hallintorakennukset)
  • - varasto ja teollisuuskohteiden uudis- tai korjausrakennus
  • - autojen pesu – huoltamolaitosten rakennusprojektit, mukaan kukien kaikki tarpeelliset laitteet
  • - tekniksten kohteiden korjaus – ja uudisrakentaminen – sähköalamuuntamo 35-110kW

  Tilaajapalvelumme takaa menestyksellisen rakentamisen ja valmiin kohteen käyttöön oton. Vaikeissa teollisuuskohteissa me toimimme teknisenä yrityksenä, joka tarjoaa tilaajalle lisäpalveluja Lisätietoa

   

 • Korjausrakennuskohteet

  "Piter Developmentin" työntekijät laativat kokonaisvaltaisesti korjausrakennuskohteiden suunnitelmat – projektin konseption laadinnasta kohteen käyttöön luovutukseen. Spesialisteillamme on vuosien monipuolinen kokemus korjausrakennusprojektien toteuttamisesta.Tarjoamme tilaajillemme projektien toteuttamista ”avaimet käteen”-periaatteella:

  • - Asuintalojen korjausrakentaminen asuintoiminto säilyttäen, ja mm. Valtiollisessa muistomerkkien käyttö – ja suojelukomiteassa  suojelemat kohteet humioon ottaen;
  • - Hallinto – teollisuusrakennusten korjausrakentaminen;

  Tilaajapalvelumme takaa menestyksellisen rakentamisen ja valmiin kohteen käyttöön oton. Lisätietoa