Piter Developmentin historiaa

Vuonna 2007 kiinteistöalan ammattlaiset Dmitrij Mironov, Igor Zyrjanov ja Julia Rudenko, joilla kaikilla on yli 10 vuoden kokemus Pietarin kiinteistömarkkinoista päättivät yhdistää voimansa ja alkaa tarjota palvelujaan asiakkaille Piter Development-brändillä. Tuohon aikaan yhtiö tarjosi asiakkailleen investointikonsultointia ja investointien valmistelupalveluja, joihin kuului investointi – ja lupadokumentaation laadinta ja valmistelu.

Yritys perustettiin hyvään aikaan. Kaikilla markkinasegmenteiilä tapahtui voimakasta kasvua, ja yhtiön palveluja tarvittiin.Nuori yhtiö hoiti muutamia pitkäaikaisia tilauksia. Näiden tilauksien tuloksia realisoidaan tällä hetkellä. Työntekijöiden korkea ammattitaito ja yrityksen joustava toimintatapa mahdollistivat sen, että yhtiö ei pelkästään selvinnyt vuoden 2009 kriisistä vaan laajensi toimialaansa.

Vuodesta 2009 yhtiö alkoi tarjota maa-alueiden ja kiinteistökohteiden osto – ja myyntipalveluja, joka oli looginen lisä perusbisnekselle, ja mahdollisti asiakkaiden entistä paremman palvelun.

Vuonna 2011 yhtiö liittyyi Ei-kaupallisen yhdistyksen StroiObedinenien SRO (CPO) Suunnittelijoihin, ( mm.suunnittelulisenssin myöntävä organisaatio) mikä mahdollisti kaupunkirakentamis – ja suunnitteludokumentaation hyväksyttämisen sekä arkkitehtuuripiirustusten teon, joita tarvitaan suunnitteluprojekteisssa, maatutkimustöissä, luonnos – ja työpiirustusten laadinnassa.

Joulukuussa 2012 SRO №3748 todistus vaihdettiin todistukseen SRO №8406, Rospotrebnadzorin käskylläv №356 koskien todistusten yhtenäistämistä.
 

Свидетельство СРО
Страховка

Yhtiöllä "Peter Development" on Venäjän federaation kulttuuriministeriön lisenssi, joka antaa oikeuden työskennellä kulttuuriperintökohteissa.

лицензия минкульта
лицензия минкульта лист 2

Piter Development on aktiivinen toimija Pietarin ja Leningradin alueen kiinteistömarkkinoilla. Johtajamme ja työntekijämme osallistuvat kiinteistöalan yhteisön toimintaan, pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksiin, messuille, seminaareihin. Lisäksi he kirjoittavat analyyttsiä artikkeleita.

Markkinoiden jatkuva tutkiminen, moderni asenne rakennus-investointiprosesseihin ja niiden erikoisuuksien ymmärtäminen takaavat yhtiön menestymisen markkinoilla, ja samalla tilaajan projektien kilpailukyvyn. Yhtiömme katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Meillä on kehityssuunnitelmia. Aiomme kehittyä kiinteistömarkkinoiden rinnalla, tilaajiamme ja kaupunkiamme palvellen ja auttaen.