Hankkeet

Työmme voidaan jakaa perus- ja liitännäistöihin. Viimeksi mainitut syntyvät perustöiden suorituksen aikana.

Meille kaikesta tärkein on investointihankkeiden käsittely, koska nimenomaan investointihankkeet muodostavat perustuotteemme. Investointihankkeiden valmistamiseksi suoritamme laajan piirin töitä: teemme arkkitehtisuunnittelun, valmistamme ja hyväksytämme investointiaineiston, myönnämme konsultointipalveluja, suoritamme tekniset työt (topografiakartoitus), suoritamme seurantaa ja tukia tilaajille hankkeen toteutuksessa (hankimme  sijoittajat). Muutama töistämme on esitetty osiossa ”Investointihankkeet”.

Olemme keränneet paljon tilastotietoja, eksperttien mielipiteitä, jotka ovat siltään arvokkaita. Nimenomaan tällä tavalla syntyivät osiot, jossa kerromme hankkeistamme ja kokemuksestamme ja tietomme:

Markkinointityöt, jossa on esitetty markkinointitutkimuksia koskeva aineisto. Liikesuunnitelmiin liittyvä osio, jossa on esitetty tiedot kehittämistämme liikesuunnitelmista.

 
 

Analyyttiset artikkelit – analyyttisten artikkelien valikoima eri  kiinteistömarkkinasegmenteistä. Osa artikkeleista on julkaistu mediassa.

Toivomme aineiston kiinnostava teille!