Markkinointitoiminta

Me tunnemme Pietarin kiinteistömarkkinat erittäin hyvin. Kokemuksemme ja markkinaprosessien ymmärtäminen ovat maino lähtökohta ja perusta tehokkaiden ja toimivien päätösten tekemiselle asiakkaittemme hyväksi. Yhtiömme työntekijät tekevät kattavan markkinointitutkimuksen Pietarin ja Leningradin alueen kiinteistömarkkinoita koskien.

Laatiessamme markkinointikonseptia, käytämme seuraavia markkinoitivälineitä:

  1. Teemme määrälliset markkinointitutkimukset käyttäen mm. call centeriä. Viime vuosikymmenien aikana olemme tehneet monta tilastoa kiinteistömarkkinoiden kaikilta segmenteiltä.(asuin-,kaupallinen-,esikaupunki-teollisuusrakentaminen, tontit);
  2. Teemme laadulliset markkinointitutkimukset pyytäen mukaan kaupungin johtavien kiinteistönvälitystoimistojen ja rakennusyhtiöiden kiinteistömarkkinaeksperttejä. Teemme kymmeniä syvähaastatteluja, samoin kuin muodostamme focus-ryhmiä markkinoiden ostajien ja asiantuntijoiden kanssa;
  3. Osoitamme kohderyhmät, luomme kilpailuedut, määrittelemme positioinnin ja mainoskampanjan periaatteet;
  4. Määrittelemme kiinteistöjen kulutusominaisuudset, laadimme asunto layouti ja kaupallisten tilojen optimaalisen tilnakäyttösuunnitelman, teemme ennusteen myyntitehosta ja maksuehdoista ( BOMA standardien mukaisesti)

Kaikki markkinointityömme hyvin käytännön läheisiä, ja ne on tarkoitettu tilaajna antamine tehtävien ratkaisemiseksi. Meillä on eniten käytännän kokemusta seuraavasta

Eliittikohteiden konseptin laadinta - on tarkkaa työtö johon kuuluvat eliittikohteen realisoinnin kaikki vaiheet eliittikiinteistöjen rakenteellisista erikoisuuksista myyntiohjelmaan. Esimerkkinö olkoon vaikkapa laatimamme kattohuoneistoasuntojen menekkikehitysohjelma."
Omakotialueen konseptin laadinta - töhön kuuluvat kaikki projektin vaiheet , markkina-analyysistö alueen konseptin laadintaan ja mainoskampanjan suunnitteluun. Esimerkkinö olkoon vaikkapa omakotialueen konsepti, Leningradin alueen Priozerskin piirissö."
Maa-alue – ja kiinteistötutkimus - nöitö töitö me teemme Pietarissa ja Leningradissa ja muilla Venöjön alueilla. Nömö tutkimukset pljasvat aliarvostetut segmentit ja mahdollistavat kehityspotentiaalin selvittömisen Esimerkkinö olkoon vaikkapa Mustanmeren ranta-alueella Adlerista Anapiin tehty markkinointitutkimus."
Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta - Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta (johon kuuluu myös rahoitusmalli) mahdollistavat takaisinmaksuajan ja kohteen kysyntöasteen möörittelemisen.Olemmen tehneet erilaisia liikekiinteistökohteiden konsepteja, kuten В, В+, А; luokkien liikekeskukset, logistiikkakeskuksia, teollisuuspuistoja, kongressikeskuksia, veneilyvalkamia ja muita kohteita"
Asuinkerrostalon rakennuskonsepti - tömö on meille tyypillistö työtö ja siihen kuuluu asuntolayoutin tekeminen sijainnista riippuen, asunnon optimaalien positiointi markkinoille."