Eliittikohteiden konseptin laadinta- on tarkkaa työtö johon kuuluvat eliittikohteen realisoinnin kaikki vaiheet eliittikiinteistöjen rakenteellisista erikoisuuksista myyntiohjelmaan. Esimerkkinö olkoon vaikkapa laatimamme kattohuoneistoasuntojen menekkikehitysohjelma.

Eliittikohteiden konseptien laadinta

Tilaaja antoi meille tehtävän: piti määritellä syyt sen hetkisiin vaikeuksiin kattohuoneisto-asuntojen realisoinnissa elliittiasuntokohteessa Aurora. Piti myös määritellä vaihtoehdot erilaisille mainoskampanjoille, suositella markkinointiohjelma kattohuoneistoasunnoille markkinoilla. Tilaaja määritteli meille kaksi päätavoitetta:

Tärkein markkinointitavoite, josta juontuvat kaikki alla olevat tehtävät oli kattohuoneiston realisoinnista saatavaien tulojen maksimointi eliittiasuintaloinvestointiprojekti ”Aurora”-puitteissa

Rinnalla oli myös toinen markkinointitavoite: Rakennusyhtiö ISTOCHNIK-stroille luotava myönteinen imago luotettavana, eliittiasuntosegmentillä toimivana yhteistyökumppanina.

Laadimme kattohuoneistoasuntojen kehitys – ja myyntiohjelman. Kohtalon ironiaa oli se, että puoleemme käännyttiin vaiheessa, jossa kaikki oli rakennettu konseptimielessä muutosten teko oli myöhäistä. Me suoriuduimme meille annetusta tehtävästä. Meidän asiantuntijamielipiteemme kuitenkin oli se, että rakennuksen ylimmhän kerroksen optimaalinen käyttö edellyttäisi, että ylimpäänkerrokseen avattaisiin näköalaravintola. Ikävä kyllä tämän idean toteuttaminen olisi edellyttänyt liian suuria muutoksia projektiin ja suunnitemiin.
 

Eliittikattohuoneistojen kehityskonsepti markknoille

(Investointiprojekti Auroran puitteissa) 

Tärkeimmät johtopäätökset:

1. Nämä kattohuoneistot ovat ilmiö, jota ei ole yhdessäkään Pietarin eliittiasunnossa. Toisaalta nämä ia kattohuoneistot eivät moskovalais-eurooppalaistyylisiä (ehkä kaikkein ylimpää lukuunottamatta), toisaalta se on ristiriidassa monen Pietarissa tunnetun eliittiasuntostereotypian kanssa. Enemmän sivulla 12.

2. Tavoitesegmentin potentiaaliset edustajat (0,5–2% Pietarin asukkaista). Ostajat eivät pidä kattohuoneistoja omana kategorianaan, vaan pitävät niitä eliittiasuntoina, joissa on tiettyjä erikoisuuksia. Kattohuoneistojen aika ei ole vielä Pietarissa: Pietarin eliitti ei identifioi niitä eliittikiinteistötyyppinä. Se mahdollistaa seuraavien ratkaisujen tekemisen: 

       А) Myydä kattohuoneistot eliittiasuntoina, joissa on tiettyjä erikoisuuksia.  – tehdä markkinoiden tahdon mukaisesti, s. 19..

       В) Myydä kattohuoneistot kattohuoneistoina, ja muodostetaan uusi segmentti markkinoille (tämä on kalliimpi tapa). Enemmän s. 20...

       С) Eliittiasunto- ja kattohuoneistokonseptien yhdistämien ottamalla molemmista kategoriasta parhaimmat. Miten paljon kistäkin riippuu tuotteesta markkinakonjuktuurista.Enemmän s. 20.

3. Kulutusominaisuuksiltaan "tuotteemme" tyydyttää harvoin tiedostettavaan tarpeeseen - olla "cool" on todellista jos on millä maksaa , kun vakavaraisuus on erittäin korkea. Motiivi toimii ikäryhmässä 30-38 vuotta. Tämä tarve voidaan rinnastaa itsensä vahvistamistarpeenseen itsensä kehittämisen, itseilmaisun, itsensä toteuttamisen kautta, ja osittain vähäisemmässä määrin tarvetta kunnioituksen tarpeeseen (itsekunnioitus, itsetunton, status). Tältä kannalta katsottuna  motiivi toimii ryhmässä 29-55 vuotta. Kun työskentelee ensimmäisen ryhmän kanssa kohdentaminen on tarkempaa ja suuntautuu  kattohuoneistoihin, toinen - enemmän näköön, kohdistaminen - eliittiasuntoihin, joissa on tiettyjä erikoisuuksia.

4.. Kriteeriperusta"uniikin myyntitarjouksen tekemiseen  (USP) on  seuraava: merkittävyys, spesifisyys,laadukkuus, näkyvyys, kopiosuojaus (ainutlaatuisuus), saatavuus.Enemmän s. 16 ...

5. Meidän kohderyhmämme miehet 30-38/29-55 (riippuen kohderyhmän valitusta motivoinnista) liikemiehet, osaomistajat ja show-miehet, tavallisesti perheellisiä, yksi lapsi, aktiivinen elämäntapa  Enemmän s. 17...

6. Positionti voidaan tehdä kahdelle kohderyhmälle. Enemmän s. 18...

7. Myyntitodennäköisyys on suuri (kohderymästä ~ 23,5 tuhatta edustajaa löytyy aina muutama originelli), kaikki riskit liittyvät myyntiaikoihin. Erittäin suuri myyntitodennäköisyys on talon luovutuksen jälkeen. Ja ostajien aktivoiminen näin epätavallisille markkinoille on markkinakeinoin käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Poikkeuksena PR-kampanja lehdistössä Rakennusyhtiö Istochnik-stroin imagon kohentamiseksi kohderyhmässä.

 Mietinnön sisältöä

 

 

//
1. Tärkeimmät johtopäätökset 2
2.  Raportin laadintaehdot 4
3.  tehtävän asettelu (konseption laadinnan lähtötiedot) 5
4.  kehitysohjelman markkinointitavoitteet 5
5. kehitysohjelman tehtävät 5
6. Markkina-analyysi 5
6.1. Tyypillisen eliittiasunnon kuvaus 5
6.2. Eliittiasunnot USA:ssa ja Euroopassa (arkkitehtuuri, hinnat) 7
6.3. Eliittiasuntojen markkinoille tarjonnan rakenne Moskovassa 9
6.4. Eliittiasuntojen markkinoille tarjonnan rakenne Pietarissa 12
6.5. А ja АА luokan asuntojen kysynnän erikoisuudet Pietarissa  12
6.6. eliittiasuntojen, talojen ja huoneistojen kohderyhmä 13
6.7. differenttiominaisuuksien ilmaantuminen, kaupallisen tarjouksen laatiminen (УТП) 15
6.8.  Kohdeasiakakunnan kuvaus, kohderyhmä ( eliittiasunnot)  16
6.9. Segmentointi, päämäärän kartoitus, positiointi 17
7. kehitysohjelman tavoitteet periaatteet vaihtoehtojen arviointi 20
8. markkinointiväylien valintaperusteet 22
9. Luovan suunniteltavan kehitysohjelman laadinnan tehtävän asettelu 23