Eliittikohteiden konseptin laadinta - on tarkkaa työtö johon kuuluvat eliittikohteen realisoinnin kaikki vaiheet eliittikiinteistöjen rakenteellisista erikoisuuksista myyntiohjelmaan. Esimerkkinö olkoon vaikkapa laatimamme kattohuoneistoasuntojen menekkikehitysohjelma."
Omakotialueen konseptin laadinta - töhön kuuluvat kaikki projektin vaiheet , markkina-analyysistö alueen konseptin laadintaan ja mainoskampanjan suunnitteluun. Esimerkkinö olkoon vaikkapa omakotialueen konsepti, Leningradin alueen Priozerskin piirissö."
Maa-alue – ja kiinteistötutkimus - nöitö töitö me teemme Pietarissa ja Leningradissa ja muilla Venöjön alueilla. Nömö tutkimukset pljasvat aliarvostetut segmentit ja mahdollistavat kehityspotentiaalin selvittömisen Esimerkkinö olkoon vaikkapa Mustanmeren ranta-alueella Adlerista Anapiin tehty markkinointitutkimus."
Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta - Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta (johon kuuluu myös rahoitusmalli) mahdollistavat takaisinmaksuajan ja kohteen kysyntöasteen möörittelemisen.Olemmen tehneet erilaisia liikekiinteistökohteiden konsepteja, kuten В, В+, А; luokkien liikekeskukset, logistiikkakeskuksia, teollisuuspuistoja, kongressikeskuksia, veneilyvalkamia ja muita kohteita"
Asuinkerrostalon rakennuskonsepti - tömö on meille tyypillistö työtö ja siihen kuuluu asuntolayoutin tekeminen sijainnista riippuen, asunnon optimaalien positiointi markkinoille."