Omakotialueen konseptin laadinta- töhön kuuluvat kaikki projektin vaiheet , markkina-analyysistö alueen konseptin laadintaan ja mainoskampanjan suunnitteluun. Esimerkkinö olkoon vaikkapa omakotialueen konsepti, Leningradin alueen Priozerskin piirissö.

Piter Developmentin työntekijät ovat tehneet monta eri hintakategorioiden ja -tyyppisten omakotialueiden markkinointikonseptia sijoitusyhtiöiden tilauksesta  ( huvila-alueet, pysyvät asunnot tai niiden sekoitus, eliitti ja tavalliset talot, kerho ja julkiset tilat)

Omakotialueen markkinointikonseptia käytetään alueen yleisasemakaavan laatimiseen. Se antaa tilaajalle (sijoittajalle) ensimmäisen käsityksen siitä, mitä alueella tulee olemaan, antaa mahdollisuuden määritellä alueen balanssi, määritellä teknis-taloudellinen perusta, tehdä korjauksia, konsultoida, esim. aluearkkitehtiä, määritellä resurssit.

Työssämme me yhdistämme sosiologian ja markkinoinnin mahdollisuudet, laatimalla konseptin, joka perustuu sosiologisiin tietoihin kohderyhmän mieltymyksistä ja markkinointitietoihin (määrällisiin ja laadullisiin), jotka muodostavat kuvauksen markkinatilanteesta.

Tällä sivulla me annamme esimerkin omakotilaueen konseptin laatimisesta Leningradinn alueen Priozerskin piirissä.

Tilaajilla oli jo näkemys projektin realisoinnista ja meidän spesialisteilta haluttiin tilaajan suunnitelmien utkimuksiaperusteiden tarkastamista ja suosituksien laatimista porjektin realisoimisesta

Alustavissa neuvotteluissa laadittiin tekninen tehtävä, joho kuuluu kaikki tilaajaa kiinnostavat kysymykset omakotitalon hinnasta optimaaliseen myyntikaavioon

Piter Developmentin työntekijät tekivät joukon ja laativat niiden perusteella raportin, jossa on vastaukset kaikkiin tilaajan kysymyksiin. Seuraavassa tärkeimmät niistä:

  • Maapalstan optimaaliset pinta-alat;
  • Omakotitalon optimaalinen arkkitehtuurikonsepti, projektin markkinapohja;
  • Mitä omakotialueen infrastruktuuriin pitää kuulua;
  • Projektin positiointi;
  • Hinnat ja hinnanmuodostus;
  • Kaikki käyttöönotosta ( maksut, maksujen sisältö, kuka hoitaa käyttöönoton);
  • Omakotialueen kehittämisen erikoisuudet;

 Lisää omakotitaloalueen konseptin laatimisvaiheista voitte lukea artikkelistamme ”Omakotialueen muodostaminen. Investointiprojektin vaiheet”.

Kaikki ylläolevat näkökannat näkyvät alla olevat esimerkkiraportissa, joka on alempana:
 

Omakotialueen muodostaminen

(Leningradin alueen)

1. Raportin laadintaehdot 4
2. TEHTÄVÄN ASETUS 5
3. PERUSJHTOPÄÄTÖKSET 6
4. MARKKINA-ANAKLYYSI 11
4.1.  Tontin kuvaus 12
4.1.1.  Tontin sijainti 12
4.1.2. Tontin kuvaus 13
4.1.3. Tontin alue. 13
4.1.4.  Tontin ympäristö 14
4.1.5. Tekniset verkot 16
4.1.6. Kohteen juridinen sytatus 16
4.1.7. Liikenneyhteydet 16
4.1.8. Sosiaalien ympäristö 16
4.1.9. Luonnonmaisemat 16
4.2.  Kilpailuanalyysi 17
4.2.1. Millaisia omakotialueita on 17
4.2.2. omakotitalojen hinnat ennen kriisiä, kriisin aikana ja jälkeen 18
4.2.3. markkinoiden dynamiikka 18
4.2.4. markkinoiden teho 19
4.2.5.  Omakotilaueen menestystekijät: 19
4.2.6.  perusvirheet muodostettaessa omakotilauetta: 21
4.2.7. Viipurin ja Priozerskijn alueen omakotilaueet 21
4.2.8.  Nadezhdan huvilakaavoitetun alueen lähellä olebat omakotilaueet 22
4.2.9.  Nadezhdan huvilakaavoitetun alueen kilpailijat buisenss-luokka segmentillä 29
4.2.10. Tarjouksen laajuus 32
4.2.11. hintadynamiikka tonteille S< 25 соток 33
4.2.12.  Kysyntä  Nadezhdan huvilakaavoitetun alueen  lähialueilla 34
4.2.12.1. Kysyntä ennen kriisiä ( aikataulu) 34
4.2.12.2. Kysyntä kriisin aikana 35
4.2.12.3. Kysyntä kriisin jälkeen 35
4.2.12.4. kalliiden omakotitalojehn kysyntä yli 25 milj. Rup. 35
4.3. 15-25 aarin tonttien ostajien kuluttajamieltymykset 36
4.3.1. suositut rahoitusmallit 36
4.3.2.  Toiveet omakotilueen sijoituksesta 36
4.3.3. Toiveet omakotilaueen arkkitehtuurikonseptiosta 37
4.3.4.  Syy, miksi ostettu omakotialueelta: 39
4.3.5. Toiveet omakotilaueen infrastruktuurista 39
4.3.6.  esimerkki omakotilaueen suunnittelusta 40
4.3.7. Ostajien mieltymykset koskein tonttia ja taloa 41
4.3.8. Tarvittavia kohteita ostettavan tontin lähellä 42
4.3.9. Suosittu asuntotyyppiomakotilaueella 43
4.3.10. Vaatimuksia omakotitaloille 43
4.3.11. : Talon rakenteellisia erikoisuuksia  ( tontti 15-25 aartia) 45
4.4. 25 -75 aarin tonttien ostajien kuluttajamieltymykset 45
4.4.1. suositut rahoitusmallit 45
4.4.2.  Toiveet omakotilueen sijoituksesta 46
4.4.3. Toiveet omakotilaueen arkkitehtuurikonseptiosta 46
4.4.4. Toiveet omakotilaueen infrastruktuurista 47
4.4.5. Ostajien mieltymykset koskein tonttia  48
4.4.6. Tarvittavia kohteita ostettavan tontin lähellä 48
4.4.7. Требования к коттеджам 49
4.4.8. Vaatimuksia omakotitaloille 50
4.5. Tontin optimaalisen käytön perusteet 51
4.5.1. SWOT - analyysi tonteille 51
SWOT - analyysi elliittitason tonteille 51
SWOT - bisnesluokan tontille 52
SWOT -standardi luokan tontille 53
SWOT - säästöluokan tontille 54
4.5.2.  Tontin parhaimman käytttötavan määrittely 56
4.5.3. Projektin differentiaaliset ominaisuudet 57
4.5.4.  projektin positio markkinoilla 59
5. OMAKOTILAUEEN KONSEPTIO 61
5.1. Omaktialueen arkkitehtuurikonseptio 62
5.1.1. Omakotialueen konseptio 62
5.1.2. omakskotialueen logistiikka 65
5.1.3.  tulotiet 65
5.1.4. Omakotilaueen alueellinen kaavoitus 65
5.1.5. omakotilaueen arkkitehtoninen tyyli 66
5.1.6. Infrasstruktuuri 67
5.1.7. Tekniset verkot 67
5.2. Vaatimukset omekotitalon tontille 68
5.2.1. alle 25 aaria 68
5.2.2. yli 25 aaria 70
5.3. Vaatimuksia talolle 72
5.3.1. talojen tyyli 72
5.3.2. talojen koot 4-6 vaihtoehtoa 72
5.3.3. omakotitalon rakenteellisia erikoisuuksia 74
5.4. Rakennuttajayhtiön markinointikonseptio 75
5.4.1. Кonseptio MIX 75
5.4.2. Projektin differentiaaliset ominaisuudet 76
5.4.3. markkinointistrategia 76
5.4.4. Omakotialueen positio 78
5.4.5. Eliittitalojen erikoisuuksia 79
5.5. Myyntistrategia 79
5.5.1. Hintapolitiikka 79
5.5.2. Myyntistimulaatio 80
5.5.3. Myynni suunnittelu 80
5.5.3.1. Talojen erikoisuudet 81
5.5.4. Kauppatarjouksen laadinta 86
6. LIITTEET 87
6.1. LIITE 1 Tekninen tehtävä 88
6.2. LIITE 2  Kyselylomake eksperteille  89
6.3. LIITE 3 Kyselyn tulokset 15-25 aarin tontit 106
6.4. LIITE 4 Kyselyn tulokset 25-70 aarin tontit 118
6.5. LIITE 5 Haastateteltavat asiantuntijat 125