Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta- Liikekiinteistökohteiden konseptin laadinta (johon kuuluu myös rahoitusmalli) mahdollistavat takaisinmaksuajan ja kohteen kysyntöasteen möörittelemisen.Olemmen tehneet erilaisia liikekiinteistökohteiden konsepteja, kuten В, В+, А; luokkien liikekeskukset, logistiikkakeskuksia, teollisuuspuistoja, kongressikeskuksia, veneilyvalkamia ja muita kohteita

Piter Developmentin työntekijät ovat tehneet sijoitusyhtiöiden tilauksesta monta markkinointikonseptia erilaisten kaupallisten kiinteistökohteiden tekemiseksi ( tai korjausrakentamiseksi):

  • -liikekeskukset (luokat  D, С, B, B+, А);
  • - kaupalliset kohteet  (Liikekeskuskompleksit, monitoimikauppakeskukset);
  • - varastokohteet;
  • - uudet teollisuusalueet  (teollisuuspuistot, teknopuistot, teollisuusvyöhykkeet);
  • -  olemassaolevien teollisuusalueiden uudelleenkehittäminen ( ks. Artikkeli Uudelleen developpaus – terve ja järkevä katsantokanta teollisuusalueiden kehittämiseen;
  • - urheilukohteet;
  • - hotellikohteet ja useita myuita kohteita

Markkinointikonsepti on projektin perusta, jonka pohjalta laaditaan business.suunnitelma ja sitä seuraavat projektoratkaisut. Työntekijöidemme tieto ja kokemus mahdollistavat analysoimaan markkinatilannetta, ja myös tukeutuen monivuotiseen kokemukseensa, ennustamaan projektin kehitysnäkymät markkinoilla, ja antaamaan sijoittajalle parhaimmat vinkit projektin realisointiin.

Me annamme tilaajalle ykstyiskohtaisen markkinaraportin, joka mahdollistaa hallinnollisten päätösten tekemisen projektin myöhemmästä kehittämisestä.

Markkinointi raportti on tavallisimmin seuraavissa kohdissa: 

1TEHTÄVÄN ASETUS
2 LYHYT YHTEENVETO
3  MARKKINA-ANALYYSI
3.1  kiinteistöobjektin analyysi ( tontti,rakennus):
3.1.1   - kaupunkirakennussäännöstö maankäytöstä
3.1.2   -  tontilla  olevat tekniset verkot; 
3.1.3   - Tontilla terveyssuojavyöhykkeet ja suojavyöhykkeet;
3.1.4   - tontin logistiikka;
3.1.5   - alueen tila, rakennukset, niiden kunto jne. 
3.2  Kiinteistökohteen ympäristön analyysi
3.2.1   - ympäröivää aluetta koskeva kaupunkirakennussuunnitelma;
3.2.2   - rakentamisen kehitysnäkymät;
3.3 Kilpailuympäristön analyysi
3.3.1    - Kuka toimii lähellä, kilpailun taso;
3.3.2   - kilpailuympäristön erikoisuudet;
3.3.3   - markkinoiden segmentointi;
3.3.4   - kilpailevien segmenttien ilmaantuminen;
3.3.5   - kilpailevan profiilin markkinadynamiikka ja hinnat;
3.4 potentiaalisten vuokralaisten/ostajien kulutusmieltymykset
3.4.1   - potentiaalisten kuluttajien mieltymysten analyysi (vuokralaisten);
3.4.2   - markkinoiden segmentointi;
3.4.3   - tavoiteryhmät;
3.4.4   - tavoiteryhmien mieltymysten kuvaus;
4 TONTIN OPTIMAALISEN KÄYTÖN PERUSTELU (tai korjausrakennuskohteen)
4.1 SWOT -analyysi(yleensä useita)
4.2 tärkeimmän käyttötavan määrittely(best use
4.3 Projektin differentiovat ominaisuudet Piter developmentin metodilla tehty suunnitelma 
4.4 Projektin positiointi mrkkinoilla Piter Developmentin metodilla
5 KAUPALLISEN KOHTEEN KONSEPTIN LAADINTA ( tai uudelleen develoinnin)
5.1 Kaupunkirakennuskonsepti
5.1.1   - logististen ratkaisujen teko;
5.1.2   -  alueen kaavoitus ja erikoisuudet
5.1.3   - realisoinnin järjestyksen määrittely;
5.2 Arkkitehtuurikonseptio
5.2.1   - tärkeimmät arkkitehtuuri- ja suunnitteluratkaisuehdotukset, riippuen kohteen tyypistä ja luokasta;
5.2.2   - graafiset materiaalit (luonnokset);
5.3 rakennuttajayhtiön markkinointikonsepti
5.3.1   - MIX -konsepti(aktuaali suurille projekteille);
5.3.2   - Projektin differentiovat ominaisuudet;
6 PROJEKTIN REALISOINTISTRATEGIA
6.1 Investointistrategia
6.1.1   - Investoinnin vaiheet (verkot, tiet, kaupalliset kohteet);
6.1.2   - suositukset liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi;
6.2 Markkinointistrategia
6.2.1   - positiointi;
6.2.2   - projektin erikoisuudet (vaiheet jne.);
6.3 Myyntistrategia
6.3.1   - hintapolitiikka;
6.3.2   - myynnin stimulointimetodit;
6.3.3   - myynninn suunnittelu;
6.3.4   - kokonaisvaltaisen kaupallisen tarjouksen muodostaminen;
6.4 Mainontastrategia
6.4.1  -  Mainoskampanjan laadinta - suositukset (kommunikatiiviset, luovat ideat jne.)
7 LIITTEET
7.1  - Liite №1 "Tekninen tehtävä Tilaajalta " jne.

 

Olemme suoranaisesti mukana monessa Pietarissa ja Leningradin alueella realisoitavassa projektissa:

- S teollisuusalueen kehityskonseptin, 24 ha, on laatinut Piter Development. Tilaaja on hyväksynyt suunnitelman ja se on hyväksytetty Leningradin alueen arkkitehdilla;

- Osallistumme Teknopark Ingrian realisointiin Pietarissa ja monee muuhun projektiin

Esimerkki näyttelykiinteistön  markkinointitutkimuksesta:

Ohessa esimerkki markkinatutkimuksesta , jonka teimme kongressikeskuksen investointiprojektiin vuonna 2006

Tutkimus kattoi kaikki liiketurismiteollisuuden osa-alueet. Siihen kuuluivat niin ikään tiedot menestyneimmistä convention-keskuksista (n. 400 maailmassa), palvelu ja huoltoinfrastruktuuri, toiminnan taloudelliset osoittimet sekä liiketurismiin suoranaisesti osallistuvia tahoja ja henkilöitä.

Käsiteltiin liiketurismitoiminnan tilannetta Pietarissa ja markkina-analyysin tulosten perusteella ehdotettiin maailman tason CONVENTION-keskuksen rakentamis – ja käyttökonseptia. Markkinointiraportin sisällysluettelo alempana:

KONVENTIOKESKUKSET

(perustaminen, toiminta, myynninedistäminen) 

 Piter Developmentin  2006     

1. KONVENTIOKESKUKSET 1
1.1. Johdanto 2
1.2. Kokemus maailmalta 4
1.2.1.   Konferenssikeskuksien kehittäminen maailman mittakaavassa 6
1.2.2.   Pääasialliset funktionaaliset alat, joita tarvitaan Konferenssikeskuksissa 8
1.2.3.   MonitoimiKonferenssikeskuksen luominen ja kehitys 10
1.2.3.1.  Konferenssikeskusten uudelleen laitteistamisen vaihtoehto 12
1.2.3.2.  Kongressialueiden näyttelytilojen varusteluvaihtoehto. 14
1.2.3.3. Konferenssi– keskusten kokonaisrekonstruktion vaihtoehto 16
1.2.4.   Konferenssikeskuksen infrastruktuuri 18
1.2.5.Onnistuneen Konferenssikeskuksen optimaaliset arkkitehtuuri - ja suunnitteluratkaisut  20
1.2.6.   Konferenssikeskuksen optimaaliset kehitystavat 22
1.2.7.   Konferenssi–-keskukset 24
1.2.7.1. Konferenssikeskukset стран pohjoismaissa:  26
1.2.7.2. Konferenssikeskukset Baltian maissa: 28
1.2.7.3. Konferenssikeskukset itä-Euroopan maissa: 30
1.2.7.4. Konferenssikeskukset länsi-Euroopan ja keski-Euroopan maissa 32
1.2.7.5. Convention–USA:ssa 34
1.2.7.6. Konferenssikeskukset kehitysmaissa 36
1.3. Konferenssi–-keskukset 38
1.3.1. Konferenssi–-keskustyypit 40
1.3.2.   Luokittelu: Konferenssi–-keskukset sijaintipaikan mukaan : 42
1.3.2.1. Konferenssikeskukset suurissa kaupungeissa  44
1.3.2.2. Konferenssikeskukset kykpyläkaupungeissa  46
1.3.2.3. Konferenssikeskukset keskisuurissa kaupungeissa  48
1.3.3. Konferenssikeskusten luokittelu kokonaisinfrasstruktuurin oelmaassaolon mukaan: 50
1.3.4. Luokittelu arkkitehtuurityylin mukaan: 52
1.3.4.1. Konferenssikeskukset: monikerroksiset 54
1.3.4.2. Konferenssikeskukset-vaakatason arkkitehtuuriratkaisu 56
1.3.4.3. Konferenssikeskukset - sekatyyppi 58
1.3.5.   Toimintojen yhdistäminen Konferenssikeskuksissa 60
1.4. Konferenssikeskusten suunnittelun peruslainmukaisuudet 62
1.4.1.   Konferenssikeskuksien arkkitehtuuri - ja tilasuunnitteluratkaisut. 64
1.4.1.1. Näyttelytilojen tekniset erityisyydet: 66
1.4.1.2. Tekniset erikoisuudet: kokoushuoneet:  68
1.4.1.3. Tekniset erikoisuudet:Konferenssisalit: 70
1.4.1.4. Tekniset erikoisuudet: juhlasalit   72
1.4.1.5. Tekniset erikoisuudet: sisääntuloaulat, atriumit:  74
1.4.1.6. Tekniset erikoisuudet: julkiset tilat: 76
1.4.1.7. Tekniset erikoisuudet:pysäköinti - lastaus-purkualueet:  78
1.4.2.   Hyväksyttyjen vuorahintojen analyysi convention–keskuksissa 80
1.4.2.1. Vuokrahintojen vertailu näyttelytiloihin 82
1.4.2.2. Pohjois-Euroopassa  84
1.4.2.3. Itä- ja länsi-Euroopassa 86
1.4.2.4. Joissakin maissa 88
1.4.3.   Kongressihallien vuokravertailu 90
1.4.3.1. Pohjois-Euroopassa  92
1.4.3.2. Itä- ja länsi-Euroopassa 94
1.4.3.3. Joissakin maailman maissa 96
1.4.4.   Vuokrahintavertailu kokous - ja neuvottelutilojen kanssa 98
1.4.4.1. Pohjois-Euroopassa  100
1.4.4.2. Itä- ja länsi-Euroopassa 102
1.4.4.3.  maailman maissa 104
1.4.5.   Profiilipalvelujen: Konferenssikeskusten:  106
1.4.6.  Konferenssikeskusten lisäpalvelut:  108
1.4.7.   Konferenssikeskusten hyväksyttyjen operatiivisen hallinnon analyysi 110
1.5. Konferenssikeskusten sijoittelukokemus maailmalla 112
1.6. Nykyaikaisen Konferenssi– keskuksen business-ympäristö 114
1.6.1.   DMC-yhtiöt 116
1.6.2.   “KonferenssiBureau” 118
1.6.2.1. Yrityksen yleisperiaatteet  120
1.6.2.2. Konferenssitoimiston jäsenistön rakenne 122
1.6.2.3. Konferenssitoimistojen esimerkkejä (luettelo) 124
1.6.3.   Коnsultit 126
1.6.4.   Kehittäjät 128
1.6.5.   Yrityksen organisaattorit ja johtavat henkilöt 130
1.6.6.   Ammattillitot 132
1.6.7.   Erikoiskirjallisuus 134
1.6.8.   Erikoisnäyttelyt 136
1.7. Nykyaikainen Konferenssikeskus.  138
1.7.1.   Konferenssikeskuksen menestyksen kriteerit 140
1.7.2.   Konferenssikeskukset Venäjällä ja Pietarissa  142
1.7.3.   Liiketurismi Venäjällä ja Pietarissa 144
1.7.4.   Kongressialueet Pietarissa  ( Konferenssikeskusten tyyppiset) 146
1.7.4.1. Yleistila kaupungissa 148
1.7.4.2. Konferenssisalit Pietarin palatseissa: 150
1.7.4.3. Konferenssisalit Pietarin hotelleissa 152
1.7.4.4. Konferenssisalit Pietarin liikekeskuksissa  154
1.7.4.5. Konferenssisalit tiedelaitoksissa 156
1.7.4.6. Konferenssisalit pensionaateissa :  158
1.7.4.7. Konferenssisalit näyttekeskuksissa . 160
1.7.4.8.  Tilat urheilukeskuksissa ja kulttuuritaloissa 162
1.8. Kongrenssitilat ja business Pietarissa 164
1.8.1.   Kongressitilanne Pietarissa 166
1.8.2.   Kongressitilojenn tehokkuus:  168
1.8.3.   Kaupungin markkinakehitys 170
1.8.4.   Viisumit ja liikenneyhteydet: 172
1.8.5.   Palvelutaso: 174
1.8.6.   Toimivien kongrssitilojen tekninen valmiustaso:  176
1.8.7.    osanottajien turvallisuuden takaaminen: 178
1.8.8.   Konferenssitsto Pietarissa :  180
1.8.9.   DMC-yhtiö Pietarissa 182
2. OSA II  183
2.1. KOKOUSJÄRJESTELY 186
2.1.1.   Johdanto 188
2.1.2.   Kokemus maailmalta 190
2.1.3.   kokousjärjestely liiketurismissa 192
2.1.4.   Kokousjärjestely 194
2.1.4.1. Kokousjärjestelyn luokittelu niiden edustamien yhtiöiden mukaan 196
2.1.4.2. Kokousjärjestelyn luokittelu tilaisuuden  pitopaikan valintaperiaatteen  mukaan  198
2.1.4.3. Kokousjärjestelyn luokittelu paikan mukaan. 200
2.1.4.4. Kokousjärjestelyn luokittelu näyttelytilatarpeiden mukaan 202
2.1.4.5. Kokousjärjestelyn erikoisuudet 204
2.1.5.  Kansainväliset ja suuret kansalliset konferenssit 206
2.1.6.   Toimenpiteen valmisteluaika ja keston pituus 208
2.1.7.   sesonkitekijä 210
2.1.8.   Kokousjärjestelyn suositummuus kongressitilojen mukaan 212
2.1.9.    Kokousjärjestelyliitot  214
2.2. Liiketurismin tila 216
2.2.1.   Liiketurismimarkkinoiden segmentointi 218
2.2.2.   Liiketurismin historia 220
2.2.3. Liiketurismi nyt 222
2.2.4.   Liiketurismimarkkinoiden kehitysnäkymät 224
2.2.5.   Konferenssin pitopaikan valintakriteerit 226
2.2.6.   Miten laaditaan rotaatioluettelo 228
2.2.7.   Erilaisten subjektien osuus kysynnästä kongrenssikeskusten tulojen rakenteiden mukaan  230
2.3. Liiketurismi Pietarissa 232
2.3.1.   Kokousjärjestelyt Pietarissa 234
2.3.2.   kokousjärjestelyjen erkoisuudet 236
Sesonkitekijä 238
2.3.4.   Pietarin konferenssikeskuksien erikoispiirteitä suositummuuden suhteen 240
2.3.5.   Kokousjärjestelyt ja näyttelytoiminta Pietarissa 242
2.3.6.  Kokousjärjestelytoiminta Venäjällä, liitot  244
2.3.7.   Liiketurismin tila Pietarissa 246
2.3.8.   Liiketurismi Pietarissa nykyään 248
2.3.9.    Lyhyt SWOTanalyysi kongressibusineksesta Pietarissa ( asiantuntija-arvioita) 250
2.3.10.  Liiketurismibusineksen tila Pietarissa verrattuna kilpailijoihin ( turistien arvioita) 252
2.3.11. Pietarin potentiaalit liiketurismin alalla 254
3. OSA  III Kongressikeskuksen olennaiset johtopäätökset ja parametrit 257
3.1. JOHTOPÄÄTÖKSET 258
3.1.1.   OPTIMAALISET ARKKITEHTUURI - JA TILARATKAISUT 260
3.1.2.   Tärkeimmät kilpailijat 262
3.1.3.   Konferenssikeskusten tärkeimmät käyttäjät 264
3.1.4.   Konferenssikeskusten käyttö: 266
3.1.5.   Konferenssikeskuksen menestyksen kriteerit: 268
4.  OSA IV Liitteet   270
4.1. LIITE №0 Luettelo käytetyistä internet-sivustoista 271
4.2. LIITE №1 Luettelo muutamista suurimmista konferenssikeskuksista 272
4.3. LIITE №2 Konferenssitoimisto 295
4.4. LIITE №3 konsulttien ammatikonsortiumi (esim.) 296
4.5. LIITE №4  Konferenssikeskusten rakentamisalan suurimmat kehittäjät (development) maailman tasolla  ( 8 firmaa)  297
4.6. LIITE №5 Luettelo alan kirjallisuudesta 298
4.7. LIITE №6 Maailman konferenssikeskukset 299
4.7.1.   Pohjois-Eurooppa: 300
4.7.1.1. Suomi 301
4.7.1.2. Norja 302
4.7.1.3. Ruotsi 303
4.7.1.4. Tanska 304
4.7.2.   Itä-Eurooppa:  305
4.7.2.1. Bulgaria 306
4.7.2.2. Puola 307
4.7.2.3. Slovenia 308
4.7.2.4. Tsekki 309
4.7.2.5. Kroatia 310
4.7.3.   Länsi-Euroopan 311
4.7.3.1. Saksa 312
4.7.3.2. Espanja 313
4.7.3.3. Ranska 314
4.7.3.4. Englanti 315
4.7.3.5. Itävalta 316
4.7.3.6. Sveitsi 317
4.7.3.7. Portugali 318
4.7.3.8. Belgia 319
4.7.3.9. Italia 320
4.7.3.10. Yhdysvallat 321
4.7.4.   Kehittyvät alueet, jotka  kilpailevat investoinneista: 322
4.7.4.1.  Тurkki 323
4.7.4.2.  Brasilia 324
4.7.4.3.  Кiina 325
4.8.      LIITE 7  Pietarin kongrenssi paikat 326
4.8.1.   Konferenssisalit palatseissa: 327
4.8.1.1.  Аnchikovin palatsi 328
4.8.1.2.  Beloseljskin-Belozerskijn palatsi 329
4.8.1.3.  Litejnin palatsi 330
4.8.1.4.  Arkkitehtien talo (Polovtsevin kartano) 331
4.8.1.5.   Tiedemiesten talo ( Suurruhtinas Vladimirin palatsi) 332
4.8.1.6.  Katariinan palatsi 333
4.8.1.7.  Коnstantinovskin palatsi (kongressipalatsi)  334
4.8.1.8.  Мarmoripalatsi  335
4.8.1.9.  Derzhavinin museo 336
4.8.1.10.Nikolajevskijn palatsi 337
4.8.1.11. Barjatinskijn kartano 338
4.8.1.12.Kochubein kartano  339
4.8.1.13.NeidgartinKartano  340
4.8.1.14.Pietarin viimeinen palatsi  ( Ruhtinas Abamelek-Lazarevin palatsi)  341
4.8.1.15.Venäjän etnografinen museo 342
4.8.1.16.Pietarin journalistiliitto 343
4.8.1.17.Таurian palatsi  344
4.8.1.18 Viestinnän keskusmuseon 345
4.8.1.19.Sheremetjevonpalatsi  346
4.8.1.20.Shuvalovskijn palatsi (Ystävyyden talo) 347
4.8.1.21.Jusupovin  palatsi  348
4.8.2.   Hotellit, joissa on kongressisalit:  349
4.8.2.1. Hotelli Аstoria***** 350
4.8.2.2. Hotelli Corinthya Nevskij Palace  ***** 351
4.8.2.3. Renessaince Hotel St. Peterburg*****  352
4.8.2.4. Radisson SAS Royal Hotelli ***** 353
4.8.2.5. Hotelli Аngleterre**** 354
4.8.2.6. Grand Hotel Еuropа *****  355
4.8.2.7. Hotelli Baltijskaja Zvezda  ***** 356
4.8.2.8. Hotelli Pribaltijskaja  **** 357
4.8.2.9. Hotelli Pulkovskaja **** 358
4.8.2.10.Hotelli Мoskova ***  359
4.8.2.11.Hotelli St.Peterburg***  360
4.8.2.12.Hotelli Оktjabrskaja *** 361
4.8.2.13.Hotelli Sovetskaja ***  362
4.8.2.14.Hotelli Rossija*** 363
4.8.2.15.Hotelli Dostoyevskaya  *** 364
4.8.2.16.Hotelli Каrelia *** 365
4.8.2.17.BusinessHotelli Prin *** 366
4.8.3.   Liikekeskukset, joissa on kongressisali 367
4.8.3.1. Kv. Yhteistyökeskus 368
4.8.3.2. Сity-center 369
4.8.4.   Konferenssisalit tieteellisissä laitoksissa 370
4.8.4.1. Yleisvenäläinen radiatiivisen lääketieteen keskus 371
4.8.4.2. Pietarin valtion yliopisto 372
4.8.4.3. Venäjän tiedeakatemian Pietarin tiedekeskus 373
4.8.4.4. Urheilukeskukset ja kulttuuritalot (12 kpl) 374
4.8.5.   Konferenssisalit pensionaateissa 375
4.8.5.1. Helios Hotelli ***  376
4.8.5.2. baltiets-pensionaatti *** 377
4.8.5.3. Znamenka-pensionaatti 378
4.8.5.4. Hotelli Оlgino***  379
4.8.6.   Konferenssisalit messu - ja näyttelykeskuksissa 380
4.8.6.1. Luoteis-Venäjän messu - näyttelykeskus 381
4.8.6.2. Lenexpo 382
4.9. LIITE № 8 Некоторые общественные организации 383
4.9.1.   Liittojäsenet VF:n teollisuusalan kauppakamari 384
4.9.2.   Kiltajäsenet VF:n teollisuusalan kauppakamari 385
4.9.3.   Jäsenliiga VF:n teollisuusalan kauppakamari 386
4.9.4.   Союзы-Члены VF:n teollisuusalan kauppakamari 387
4.9.5.   Liitto VF:n teollisuusalan kauppakamari 388
4.9.6.   rahastojäsenet  VF:n teollisuusalan kauppakamari 389
4.9.7.   Коllegiojäsenet VF:n teollisuusalan kauppakamari  390
4.9.8.   Ei.kaupalliset jäsenet-Члены VF:n teollisuusalan kauppakamari  391
4.10. LIITE № 9 "Bella Center" - konferenssikeskus, hinnat 392
4.11. LIITE № 10 Hongkong konferenssikeskus, 393
4.12. LIITE № 11  Sevillan konferenssikeskus, 394
4.13. LIITE № 12 Washingtonin konferenssikeskus, 395
4.14. LIITE № 13 San Diegon konferenssikeskus, 396
4.15. LIITE № 14 Frankfurtin konferenssikeskus, 397
4.16. LIITE № 15 Capetown Konferenssikeskus 398