Maa-alue – ja kiinteistötutkimus- nöitö töitö me teemme Pietarissa ja Leningradissa ja muilla Venöjön alueilla. Nömö tutkimukset pljasvat aliarvostetut segmentit ja mahdollistavat kehityspotentiaalin selvittömisen Esimerkkinö olkoon vaikkapa Mustanmeren ranta-alueella Adlerista Anapiin tehty markkinointitutkimus.

Vuonna 2006 Piter Developmentin työntekijät tekivät sijoitusyhtiön tilauksestan tutkimuksen Venäjän Mustanmeren ranta-alueiden sijoituspotentiaalista

Tutkimukseen kuuluivat kaikki maa-alue – ja kiinteistlmarkkinat, joita tuolla on. Tutkimuksen tavoitteena oli aliarvioitu markkinasegmenttien löytäminen Mustanmeren ranta-alueella ja määritellä kasvupisteet, joissa on investointi ja kehittämismahdollisuuksia.

Raportin lukemisen helpottamiseksi, markkinainformaatio on ryhmitelty alueellisten tunnusmerkkien (kaupungeittain), samoin kuin markkinatyyppien mukaan (maa, omakotitalot, kaupalliset kiinteistöt jne.). Sisällys alla:

 

INVESTOINTIKYKYYN
MUSTANMEREN RANNIKOLLA VENÄJÄN
 
( ANCY - NOVOROSSIYSK - GELENDZHIK - TUAPSE - SOCHI )

 

Vuonna 2006 Piter Developmentin

SISÄLTÖ: #
1.   Raportin laadintaehdot 4
2.   Tärkeimmät johtopäätökset (kasvupisteet) 6
2.1.   Menneet tai niitä lähellä olevat markkinavaiheet: 8
2.2.   Aktiivisesti kasvasvat markkinat 10
2.3 Huomispäivän markkinat 12
3.    Mustanmeren Krasnodarskijn alueen potentiaali 14
3.1.   Johtopäätökset osiossa 16
3.2. . Tärkemmiät sosiaalis-taloudelliset ohjelmat alueella 18
3.2.1.    Liittovaltion ohjelma Venäjän etelä 20
3.2.2.Liittovaltion ohjelma "hankittavissa oleva asunto" 22
3.2.3.  " liittovaltion ohjelma "Sotshin kehittäminen vuoristoilmastolliseksi kylpyläkaupungiksi"  (2006-2014 ) 24
3.2.4.   Региональная программа развития Краснодарского края  на 2003 – 2008 годы 26
3.2.4.1.   tavoiteohjelma Krasnodarin alueen kylpylä - ja turistilaueen kehittäminen 2003-2010 28
3.2.4.2.   Alueen liikenneyhteyksien kehittäminen (tiet,satamat, lentokentät) 30
3.2.5.   turisti - ja virkistysalueen eritystalousvyöhykkeet 32
3.3.   Olemassa olevien aluellisten talousohjelmien analyysi 34
3.3.1.   Aluellisten ohjelmien tilanne, osallistujat 36
3.3.2.   . Ohjelmien realisointinäkymät, riskit 38
3.4.  erittäin potentiaalisia alueita  40
3.4.1.   Alueiden kehittämisen potentiaalin arviointikriteerit, SWOT-Analyysi    42
3.4.2.    Alueen osat, joiden kehitysnäkymät ovat erittäin hyvät (ohjelmien mukaan) 44
4.   Mustanmeren alueen kiinteistömarkkinat 46
4.1.  olennaiset johtopäätökset osiosta 48
Sotshin kiinteistömarkkinat 50
4.2.1.    Ensiömarkkinoiden moniasuintoiet talot 52
4.2.2.   Toisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot 54
4.2.3 Omakotitaloalueet 56
4.2.4.   Klubitalot 58
4.2.5 Yksityisrakennukset 60
4.2.6.  tontit 62
4.2.7.    olympiakohteet 64
4.2.8.   Hotelli ja sanatoriosektori 66
4.2.9.    kaupalliset kohteet, investointi 68
4.3  kiinteistömarkkinat Tuapsessa 70
4.3.1.   Ensiömarkkinoiden moniasuintoiet talot 72
4.3.2.   Toisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot 74
4.3.3.   Yksityisrakennukset 76
4.3.4.   Omakotitaloalueet 78
4.3.5.   Tontit 80
4.3.6.   kaupalliset kohteet, investointi 82
4.4.  kiinteistömarkkinat Geledzhikissa 84
4.4.1.   Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla 86
4.4.2.   Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoillaToisiomarkkinoiden moniasuintoiet talot 88
4.4.3.   Yksityisrakennukset 90
4.4.4.    Tontit 92
4.4.5.   omakotitaloalueet 94
4.4.6.   kaupalliset kohteet, investointi 96
4.5.  Рынок недвижимости  г. НОВОРОССИЙСК 98
4.5.1.   Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla 100
4.5.2.   Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoilla 102
4.5.3.    Yksityisrakennukset 104
4.5.4.   Участки  Tontit 106
4.5.5.   Коммерческая недвижимость и инвестиции 108
4.6.  Рынок недвижимости  г. АНАПА 110
4.6.1.   Moniasuntoiset asunnot ensiömarkkinoilla 112
4.6.2.   Moniasuntoiset asunnot toisiomarkkinoilla 114
4.6.3.   Yksityisrakennukset 116
4.6.4.   Tontit 118
4.6.5.   kaupalliset kohteet, investointi 120
4.7. Kysely-tarjousanalyysi kiinteistömarkkinoiden segmenteistä  tällä hetkellä 122
4.7.1.    Kiinteistömarkkinoiden segmentit Mustanmeren alueella 124
4.7.2.   Kiinteistömarkkinoiden segmentit Mustanmeren alueella ( yleistys) 126
4.7.2.1.   Kysyntä, tarjous ja hinnat ensiömarkkinoilla 128
4.7.2.2.   Kysyntä, tarjous ja hinnat  toisiomarkkinoilla 130
4.7.2.3.   Kysyntä, tarjous ja hinnat, yksityisrakennukset 132
4.7.2.4.   Kysyntä, tarjous ja hinnat  omakotialueet 134
4.7.2.5.   Kysyntä, tarjous ja hinnat -omakotilaueet -tontit 136
4.7.2.6.   Kysyntä, tarjous ja hinnat - kaup.kiinteistös 138
4.7.2.7      Investoinnit 140
4.7.3.   Hinnanmuodostumisen erikoispiirteitä ( hintadynamiikka, hintataso,hinnan muodostustekijät, ennusteet) eri segmenteillä 142
5.Kiinteistömarkkinoiden vertailua Pietarin markkinoiden kanssa samoin osoittimin 144
5.1. Johtopäätökset osiossa 146
5.2.  Markkinasegmentit Pietarissa ja Mustanmeren alueella 148
5.3. . Pietarin ja Mustameren alueen kiinteistömarkkinoiden erikoisuuksia 150
5.4.  Kysynnän ja tarjouksen erikoisuuksia segmenteittin, hinnan muodostus 152
5.4.1.    Uudiseliittirakennukset 154
5.4.2.    Business-luokka uudisrakennukset 156
5.4.3.   Säästöluokka, uudisrakennukset 158
5.4.4.   säästöluokka, toisiomarkkinat 160
5.4.5.   Yksityiset eliittitalot 162
5.4.6.   yksityistalot, business-luokka (keskihintaryhmä Pietarissa) 164
5.4.7.  yksityistalot, säästöluokka 166
5.4.8.   omakotitaloalueet 168
5.4.9.   Asuintalotontit 170
5.4.10. Tontit kaupalliseen käyttöön 172
5.4.11. Liikekeskukset 174
5.4.12. kaupalliset kiinteistöt 176
5.4.13. Hotellit 178
5.4.14. Varasto 180
6.  Ensijainen analyysi alueen investointi-rakennusprosesseista 182
6.1. Tärkeimmät johtopäätökset osiossa 184
6.2.  Investointi-rakennusprosessin tehokkuusanalyysi 186
6.3.  Investointiyritysten riskit 188
6.4. kaupallisten- ja asuinrakennuskohteiden tempo ja laajuus  190
7.LIITTEET 192
7.1.  Liite  №1  - lähdeluettelo 193
7.2.  Liite №2  Konseptio  liittovaltion ohjelma "Sotshin kehittäminen vuoristoilmastolliseksi kylpyläkaupungiksi" 2006-2014 195
7.3.  Liite №3 Krasnodarin alueen työntekijät, jotka toimivat investoijien kanssa 205
7.4.  Liite №4   Liittovaltion ohjelman "Venäjän etelä"rahoitus 2005 215
7.5.  Liite №5 ТЕKNINEN TEHTÄVÄ 224
7.6   Graafinen Liite №1 Sotshi (kartta) 225
7.7   Graafinen Liite №2 Тuapse (kartta) 226
7.8   Graafinen Liite №3 Gelendzhik(kartta) 227
7.9   Graafinen Liite №4 Novorossijsk ja Anapa (kartta) 228

 

Erilaista hyödyllistä lisämateriaalia alueesta CD:llä