Palvelut

Jokaisen asiakkaan tarpeet ja tilanne ovat ainutlaatuisia, ja jokainen investointihanke kaipaa yksilöllistä lähtökohtaa. Asiakkaiden tarpeiden tyydyttäväksi täysin tarjoamme laajaa valikoiman palveluja, jotka voidaan jakaa ryhmittäin seuraavasti:

 
 

Arkkitehtisuunnittelu;

Myönnämme palvelujen koko kompleksin uudisrakentamisen ja jälleenrakentamisen arkkitehtisuunnitelmien kehittämiseksi jahyväksyttäväksi. Henkilökuntamme huolehtii siitä, että saadaan kaikki rakentamiseen tarvittavat lupa-asiakirjat. Henkilökuntamme pitkä kokemus rakennusalalla ja hyvät suhteet mahdollistavat haasteellisten asioiden ratkaisut nopeasti ja joustavasti. Varmistamme kaikkien kiista-asioiden ratkaisut, sekä työn toteutuksen oikealla juridisella perusteella. 
Asiantuntujamme pystyvät kehittämään oikealla tavalla tehdyn arkkitehtisuunnitelman ja hyväksyttämään sen, ja sillä tavalla välttymään lainsäädännön rikkomisesta, viranomaisten lukuisista tarkastuksista ja sakoista.

 
 

Investointilupa-aineiston kehittäminen ja hyväksyttäminen;

Laadimme ja hyväksytämme investointilupa- ja suunnitteluaineiston, ja se säästää asiakkaiden aikaa, hermoja ja rahaa.
Pietarissa ja Leningradin alueella suoritettava uudisrakentaminen ja jälleenrakentaminen säädetään lukuisilla normatiivisilla asiakirjoilla (Yleiskaava, Maankäyttösäännöt ja Rakentamisen säännöt, ym.). Moni viranomainen valvoo rakentamisen: УИ, КПФ, КРЗ, КгиОП, КУГИ, ГАСН, ГИБДД, УСПХ, ЦКБ, РосПотребНадзор, УГПН YM.). Meillä on pitkä ja menestyksellinen kokemus vuorovaikutuksessa em. viranomaisten kanssa.

 
 

Investointikonsultointi;

Investointikonsultoinnin päätehtävä on muodostella asiakkaalla investointihankkeen toteutuksen selvää näkemystä markkinointi- ja taloudellisten laskelmien, muodostetun strategia, selvien tavoitteiden perusteella, sekä jokaisessa hankkeen toteutusvaiheessa, että hankkeen toteuttaessa kokonaisuudessaan.

 
 

Tonttien ja kiinteistöjen myynti ja osto;

Usein investointihankkeiden toteutus liittyy tonttien tai kiinteistöjen myyntiin tai ostoon. Myönnämme asiakkaillemme välityspalveluja kiinteistöjä koskevissa kaupoissa. Toteutamme kiinteistöjä koskevat kaupat kokonaisuudessaan, mm.:

  • ekonomimme arvioivat saannon tehokkaan markkinahinnan;
  • asiantuntijamme arvioivat sopimuskumppanien ehdottamien investointiehtojen ja finanssikaavioiden tehokkuutta;
  • lakimiehemme pystyy tarkastamaan asiakirjojen täydellisyyttä ja oikeellisuutta, sekä toteuttamaan kauppatoimen;

Kiinteistökohteen hankkimisen jälkeen tarvitaan käyttää sitä. Teille mahdollisesti kelpaa palvelujamme investointikonsultoinnin ja aineiston valmistelussa/hyväksyttämisessä.