Arkkitehtisuunnittelu

Myönnämme uudisrakentamisen ja jälleenrakentamisen kohteiden  arkkitehtisuunnittelujen kehittämiseen ja hyväksyttämiseen liittyvät palvelut kokonaisuudessa. Työntekijämme huolehtivat rakentamiseen tarvittavien lupa-asiakirjojen saannista.

Työntekijämme pitkä kokemus rakennusalalla ja hyvät suhteet mahdollistavat vaikeiden tehtävien sujuvan ja joustavan ratkaisun. Varmistamme kaikkien kiistatilanteiden ja konfliktien ratkaisun, sekä työtä tehdään juridisesti oikealla tavalla.

Kehitämme ja hyväksytämme suunnitteluaineiston eri markkinasegmenttejä varten:

 • liikekiinteistöt
 • asuinkiinteistöt
 • teollisuuskiinteistöt
 • kaavoitus- ja pyykityssuunnitelmat
 • asuintalojen ja julkisten rakennusten saneeraussuunnitelmat

Arkkitehtisuunnitelman tehdessä suoritamme seuraavat työt ja palvelut:

Vaihe No 1. Lähtötietojen keruu ja hyväksyntä

Asiakkaillemme keräämme ja hyväksytämme  täydelliset lähtötietoaineiston, joka tarvitaan uudisrakentamisen tai jälleenrakentamisen suunnitelman kehittämiseen.

Lähtötietoaineistoon sisältyy seuraavat asiakirjat:

 • asiakirjat oikeuksien myöntämisestä suunniteltavaksi ja rakennettavaksi;
 • tehtävä suunnitteluaineiston kehitettäväksi;
 • asemapiirros (M 1:2000);
 • geologiset tutkimukset (M:500)
 • asemakaavoituslausunto;
 • teknologinen tehtävä;
 • tekniset tehtävät sähköverkkojen liittymisestä;
 • tekniset tehtävät lämmitysverkkojen liittymisestä;
 • tekniset tehtävät vesijohtoverkkojen liittymisestä;
 • tekniset tehtävät viemäriverkkojen liittymisestä;
 • tekniset tehtävät puhelinverkkojen ja heikkovirtaisten verkkojen liittymisestä;
 • maapohjan geologisten tutkimusten lausunto;
 • lausunto perustusten ja rakenteiden kantavuudesta;

Vaihe No 2. Esisuunnittelu

Esisuunnittelu on oletettavan rakennushankkeen alkuasteinen visuaalinen hahmottelu. Esisuunnittelu on tarjous, joka esittää määrittelyssä formaatissa tehdyn albumin, johon sisältyy siinä olevien materiaalien standardisoitu koostumus; se on asiakirjojen alkuperäinen sarja, joka tarvitaan Pietarissa voimassa olevan ohjesäännön menettelytavan läpikäyntiä varten sekä lupa-asiakirjojen lähtötietojen tai arkkitehtipohjaratkaisutehtävän saantia varten. Tämän lisäksi, ne ovat materiaalia, jotka mahdollistavat hankkeen arviointia ja tarkkaat vaatimukset suunnittelua koskien.

Esisuunnittelu voidaan aloittaa hyväksyttää Asemakaavoitus- ja Arkkitehtuurikomitealla ja muilla viranomaisilla, mutta esisuunnittelun mukaan ei saa rakentaa yhtään mitään. Siinä vaiheessa kannattaa miettiä kaikki asiat vielä kerran, miettiä muutokset, käsitellä asiat markkinointiasiantuntijoiden ja kiinteistöneuvojien kanssa ja lopputulos on tasapainoinen vaihtoehto.

Esisuunnittelun koostumus:

 • Selitys
 • Hankkeen tekniikka- ja talousperustelu;
 • hankkeen liittyminen olemassa olevaan tonttiin (ml. Valokuvamontaasi, perspektiivit, hankkeen sijainti Asemakaavassa ja geoloogisessa suunnitelmassa);
 • suunnitelmat, julkisivut linjoissa, pohjaratkaisut, rakennuksen poikkileikkaukset;
 • tarjoamme nimenomaan ko. kohteelle sopivien lämpöhuollon, vesihuollon, viemärin ja muiden teknisten verkostojen parhaat vaihtoehdot;
 • lämpö- ja sähkökulutuksen laskenta.

Vaihe No 3. Suunnittelu

Siinä vaiheessa tarkennetaan tilan jako vyöhykkeisiin, määritellään perusrakenteet ja viimeistelymateriaalit sekä talotekniikan järjestelmien rakenne. Aineisto kehitetään albumien muotona, joihin sisältyy kaikki arkkitehtuuri-, rakennus-, talotekniikka ratkaisuja, sähkösyöttöä, yhteyttä, liikennekaavioita ym. koskevat perustiedot.

Suunnittelu- ja kustannusarviointiaineiston osiot:

Osio 1 Selostus;
Osio 2 Tontin kaavoitusjärjestelykaava;
Osio 3 Arkkitehtuuriratkaisut;
Osio 4 Rakenteelliset ja tila- ja pohjaratkaisut;
Osio 5 Tiedot talotekniikkalaitteistosta, teknisistä verkostoista,  teknisten toimenpiteiden luettelo, teknologisten ratkaisujen sisältö;
Osion 5 alaosiot:

- Sähkösyöttöjärjestelmä
- Vesihuoltojärjestelmä
- Viemärijärjestelmä
- Lämpöhuolto, IV ja ilmastointi, lämpöverkostot
- Viestiliikenne
- Kaasuhuolto
- Teknologiset ratkaisut

Osio 6 Rakentamissuunnitelma;
Osio 7 Purkaustöiden suunnitelma tehdään tapauksessa, kun tarvitaan purkaa kohde kokonaan tai osittain;
Osio 8 Luettelo ympäristösuojelun toimenpiteistä;
Osio 9 Paloturvallisuustoimenpiteet;
Osio 10 Invalidien liikenteen liittyvät toimenpiteet;
Osio 11 Perusrakentamiskohteiden kustannusarviointi;
Osio 12 Muu aineisto tapauksissa, jotka edellyttävät federatiiviset lait;

Vaihe No 4  Suunnitteluaineiston hyväksyttäminen

Kun saadaan vahvistettu päätös kohteen sijaintipaikan esihyväksynnästä (ГПЗУ), vahvistetun esisuunnittelutehtävän ja rakennusteknisten tutkimuksien aineiston perusteella voidaan aloittaa suunnitteluaineiston kehittämistä.

Valtiollisen virastojen ulkopuolisen eksperttiisin lausunnossa on todettava suunnitteluaineiston vastaavuus Asemakaavoitus- ja Arkkitehtuurikomitean hyväksymään alueen sallitun käytön Aktiin, kohteen arkkitehtuuri- ja asemakaavoitusratkaisuun, valtiollisiin asemakaavoitus-, rakentamis-, saniteettinormeihin ja sääntöihin, lähtötietoihin ja suunnittelun teknisiin ehtoihin, vaatimuksiin ja normeihin, lainsäädännön muihin suunnitteluaineistoa koskeviin vaatimuksiin, ml. rakentamissuunnitelman vastaavuus ehtoisiin, jotka varmistavat otollisen elämäympäristön rakennusajaksi, sekä lausunnossa on todettava rakentamisen hinnan ja aikojen aiheellisuus.

Suunnitteluaineiston vahvistettavan osan hyväksyttämisen rinnakkaisesti voidaan aloittaa työaineiston kehittämistä.

Vaihe No 5 Kustannusarvioinnin laadinta

Kustannusarviointi on tärkeimpiä asiakirja, josta varsinainen kohteen rakentaminen, korjaus ja saneeraus aloitetaan. Urakoitsijan valitsemisessa nimenomaan kustannusarvioinnin analyysi antaa töiden hinnan täydellisen kuvan, ja mahdollistaa potentiaaliurakoitsijan ammattitaidon arvioinnin.

Tarjoamme kustannusarviointien seuraavat lajit:

 1. Paikallinen kustannusarviointi laaditaan yhdelle työlajille tai yhdelle kohteelle.
 2. Kohdekustannusarviointi yhdistää paikalliset kustannusarvioinnit ja siihen sisältyy rakennus- ja asennustöiden, laitteiston, työkalujen hinta, sekä muut kustannukset.
 3. Yhteenvetokustannusarvioinnissa erillisten kohteiden rakentamisen hinta jaetaan eri sarakkeisiin: rakennus-, asennustyöt, laitteet, kalusteet, työkalut, muut kustannukset, ja lopputuloksena on kokonaishinta.

Vaihe No 6 Tekijän valvonta

Tekijän valvonta on toimenpiteiden kokonaisuus, jonka suorittaa suunnittelija. Ko. valvonta varmistaa suunnitteluaineistossa tilaajan vahvistamien arkkitehtuuri-, teknologia-, rakennus- ja muiden ratkaisujen vastaavuutta rakennus- ja korjaustöihin. Voitte saada konsultoinnin arkkitehtisuunnitelman kehittämisestä ja hyväksyttämisestä täyttämällä palautelomaketta.