Tilaajan palvelut

Yhtiömme tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua investoitikohteiden hallintaan ja johtamiseen. Piter Developmentin tilaajapalvelutoiminto pystyy toteuttamaan koko projektin alkaen markkinatutkimuksesta,jatkuen business – l. liiketoimintasuunnitelman laadintaan, projektidokumentaation tekemiseen ja hyväksyttämiseen. Prosessin päättää kaikkein tärkein vaihe – täysiarvoisen kohteen käyttöön luovuttaminen.

Tilaajan palvelut1 on palvelukokonaisuus, joka on tarkoitettu perusrakennuskohteen toteuttamiseksi ”avaimet käteen”-periaatteella. Piter Developmentin työntekijät tekevät seuraaviin palveluihin kuuluvat työt palveluistamme kiinnostuneille organisaatioille ”avaimet käteen”-periaatteella:

1. - maa-alueen valitseminen kohteen sijoittamiseksi, alustavien Teknisten ehtojen hankkiminen teknisille tehoille, avustaminen kauppojen tekemisessä;

2. - konsultointi, johon kuuluu markkinatutkimus ja business-suunnitelma;

3. - lupadokumentaation lähtötietojen kerääminen, apu teknisten ehtojen kirjoittamisessa;

4. - tarpeen vaatiessa maankäyttö- ja tontinerotussuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen;

5. -  teknisiä verkkoja koskevien kysymysten ratkaisu, teknisten ehtojen hankkiminen, sopimusten solmiminen;

6. - Piter Developmentin voimin suoritettava suunnitelmien teko (esisuunnittelu -, suunnittelu - , ja työdokumentaatiovaiheet), hyväksyttäminen, kustannusarvion laadinta ja ekspertiisa;

7. -  rakennusluvan hankinta, tekijän valvonta;

8. -  projektin kustannusarvion täsmennys, urakkatarjouskilpailujejn läpivienti,urakka- sopimusten solmiminen;

9. -  kustannusarvioiden toteutumisen kontrolli, työnlaadun ja aikataulujen valvonta;

10. -  kohteen käyttöön luovutus;
 

       
         Tästä löydätte kokonaisvaltaisen projektijohtosopimuksen tekstin:
Integrated Project Management Contract


 

 

TILAAJAPALVELUJEN HINTA

Tilaajapalvelun toiminnot ja hinta on yksityiskohtaisesti käsitelty artikkelissa ” FI-Development- Tilaajapalvelutyö uusissa olosuhteissa”. Jokaisessa kokreettisessa investointikohteessa suoritettavista tehtävistä riippuen tilaajapalvelutehtävien hinnat ovat 1-6% projektin kustannusarviosta.

Palvelujen hintaan vaikuttavat ennen kaikkea seuraavat tekijät:

- tilaajapalvelulle annettavien töiden ja tehtävien määrä ( voidaa erottaa 15 perustyömuotoa , jotka voidaan suorittaa kohteessa tilaajapalvelutoiminnon puitteissa);

- projektin investointien suuruus – investointien kasvaessa, investoija voi säästää rahaa koon vaikutuksesta;

- projektin vaikeus ja ainutlaatuisuus, mitkä tietenkin vaikuttavat kohteen tekemisen kaikkien vaiheiden hintaan;

- tilaapalvelutoiminnolle annettaviin tehtäviin liittyvä työmäärä ja vastuu;

Tilaajapalvelutoimintojen koostumus voi vaihdella, riippuen tilanteesta ja Tilaajan toiveista. Osiosta ”Toteutuneet projektit” löydätte enemmän tietoa tekemistämme projekteista.

Teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä Tilaajapalveluja tarvitaan. Me tarjoamme nille seuraavia laadukkaita palveluja:

 
 

TILAAJAN PALVELUT AUTOBISNEKSELLE 

Me teemme teille nykyaikaisen, miellyttävän ja toimivan rakennuksen, juuri teidän autobisneksellenne, ottaen huomioon teknologiset vaatimuksenne ja yrityksenne brändin. Me suunnittelemme ja rakennamme autojen myyntitilat, tekniset -ja diilerihuoltotilat, autojen pesupaikat laitteineen.

Me teemme Teille tontin erottamis-(l.määrittely) ja maankäyttösuunnitelman, ja hyväksytämme sen.( tietenkin, mikäli tarvitaan).Huolehdimme rakentamisprosessita ja otamme kohteen käyttöön.

Myös korjausrakentaminen ja itserakennetun kohteen ”laillistaminen” on mahdollista.

Osiosta ”Toteutuneet projektit” löydätte enemmän tietoa tekemistämme projekteista.

 
 

TILAAJAN PALVELUT TEOLLISUUSKOHTEISSA

Me tarjoamme tilaajillemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan toteutettaessa teollisuus – tai varastolaitosta. Me teemme Teille tontin erottamis-(l.määrittely) ja maankäyttösuunnitelman, ja hyväksytämme sen. Ko. dokumentaatio on perustana uuden rakentamisen suunnittelulle ( tietenkin, mikäli tarvitaan), laadimme teollisuusrakennuksen tai varaston suunnitelmat ottaen huomioon teknologiset vaatimuksenne.Huolehdimme rakentamisprosessita ja otamme kohteen käyttöön.

Myös korjausrakentaminen ja itserakennetun kohteen ”laillistaminen” on mahdollista.

Meidän teollisuusrakennuksemme ovat teknologisia, ja ne on tehty nykyaiakaisista materiaaleista ja ne ovat kaikkein tiukempien standardien mukaisia.

Osiosta ”Toteutuneet projektit” löydätte enemmän tietoa tekemistämme projekteista.

 
 

TILAAJAN PALVELUT KAUPAN ALAN YRITYKSILLE

Meidän työntekijämme ovat olleet mukana kauppa – ja ostoskohteiden tekemisessä v:sta 2002, ja ovat hankkineet paljon kokemusta.

Me tarjoamme tilaajillemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan toteutettaessa teollisuusyrityksiä – tai varastorakennuksia.

Me teemme Teille tontin erottamis-(l.määrittely) ja maankäyttösuunnitelman, ja hyväksytämme sen. Ko. dokumentaatio on perustana uuden rakentamisen suunnittelulle ( tietenkin, mikäli tarvitaan), teemme kaupan alan kohteiden suunnitelmat ottaen huomioon teknologiset vaatimuksenne.Huolehdimme rakentamisprosessita ja otamme kohteen käyttöön.

Myös korjausrakentaminen ja itserakennetun kohteen ”laillistaminen” on mahdollista.

Meidän kaupan alan rakennuksemme ovat teknologisia, ja ne on tehty nykyaiakaisista materiaaleista ja ne ovat kaikkein tiukempien standardien mukaisia.

Osiosta ”Toteutuneet projektit” löydätte enemmän tietoa tekemistämme projekteista.

 
 

1 - Tilaajanpalvelu toteutetaan periaatteella ”fi-development”.  Lisätietoa löydätte artikkelista FI-Development- Tilaajapalvelutyö uusissa olosuhteissa.

 

Internet –sivustomme osiossa ” lainsäädäntö”, voitte tutustua lakiakteihin, joilla säädellään tilaajapalvelutoiminnon toteuttamistapaa ja -ehtoja. Jos teillä on kysyttävää, tai mikäli kiinnostuitte palveluistamme, voitte ottaa meihin yhteyttä täyttämällä palautelomakkeen tai soittamalla toimistoomme.