Konsultointi kiinteistöalalla

Kehitämme investointihankkeita ”avaimet käteen perusteella” kiinteistömarkkinoiden eri segmenteillä: asuin-, liike-, kauppa-, teollisuuskiinteistöjä, sekä omakotitaloja.

Viime 20 vuoden ajan dramaattisten tapahtumien taustalla Pietarin kiinteistömarkkinat vähitellen saavat sivilisoituja piirteitä. Samanaikaisesti jaa vähemmän ja vähemmän markkinarakoja investoinnille, josta tulee korkeat tuotot. Jos vv. 2005-2006 sijoittajat eivät ole käsitelleet hankkeita, joiden  itsekannattavuusaika ylitti 4-5 vuotta (ja siihen kuuluu melkein kaikki hotellit, urheilukompleksit, outlet-keskukset), niin v. 2010 sijoittajat ovat valmiina käsittelemään hankkeita, joiden itsekannattavuus on vähempi. 6-7 vuoden kannattavuusaika ei ole enää mikään ihmettä kenellekään.

Vuosien 2009-2010 markkinoilla muodostui ei yksiselitteinen tilanne:

  • toimisto-, kauppa- ja varastokohteita koskien on ylimääräisen tarjonnan kriisi;
  • asuntotuotannossa kysyntä on jyrkästi pudonnut, ja valtio on tehostanut sen säännöstelyn;
  • Suuria varoja vaativille investointihankkeille nyt ei ole paras aika (esimerkiksi, purjehdusklubit);
  • mutta on myös hyviä uutisia: vuodesta 2009 lähtien on aktivoinut teollisuuskiinteistöala;
  • minihotellien markkinat pysyy edelleenkin kiinnostavina, löytyy myös muita pieniä markkinarakoja;

Markkinatilanteen ja Venäjän valtaelimien päätösten kannalta markkinakehittämisen näkymien tuntemuksemme avulla voidaan hahmotella sijoittajien toivomuksien toteutuksen järkevä kaava (strategia).

Investointikonsultoinnin puitteissa asiantuntijamme suorittavat kiinteistömarkkinoiden tutkimukset, tutkivat kilpailuympäristöä, kuluttajien tarpeita, hintadynamiikkaa, taloudellista tarkoituksenmukaisuutta kiinteistökohteen käytön eri vaihtoehdoissa.

Yrityksemme omat markkinatutkimukset koko markkinoita sekä sen segmenttejä koskien mahdollistavat tilaajan hankkeiden konseptin ja pitkäaikaisen kehitysstrategian muotoilua, sekä varmistavat kiinteistökohteiden kannattavuutta.

 

Konsultoinnin puitteissa suoritettavat työt ja palvelut: Investointikonsultointi kokonaisuudessa edellyttää konsultointipalvelujen myöntämistä asiakkaillemme investointihankkeen valmistelun ja toteutuksen eri vaiheissa:

1. Vaihe. Tavoitteiden muotoilu ja strategian kehittäminen

Strategiaan liittyvät suosittelut, miten asiakas voi päästää uusille markkinoille.

Kaikesta kiinnostavien investointiin liittyvien markkinarakojen valinta;

Apu investointikohteiden valinnassa.

2.  Vaihe. Valmisteluvaihe

Tontin alueella tai olemassa olevan kiinteistökohteen alueella voimassaolevan asemakaavoitusohjesäännön antama arviointi.

Tilaajan suunnitteleman kohteen sijainnin arviointi.

Tonttia tai olemassa olevaa kiinteistökohdetta koskevien teknisten ehtojen saanti ja arviointi. Hanketta varten tarvittavien tehokkuuksien saanninmahdollisuus ja arviointi.  Tontin tai olemassa olevan kiinteistökohteen arviointi sen optimaalisen ja tehokkaan liikemäisen käytön näkökohdalta (BEST-USE).

Olemassa olevan kiinteistökohteen jälleenkehityksen ja jälleenpositioinnin mahdollisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden  analyysi.
Investointihankkeen liikemäisen tarkoituksenmukaisuuden analyysi (kehityssuunnitelma). Investointiehtojen ja hankkeen toteutuksessa käytettävien finanssikaavioiden  tehokkuuden analyysi.

3.  Vaihe. START-UP

Asiakirjapaketin valmistelu ja toimittaminen Investointihallintoon (УИ) (kohteen saamiseksi tarkoitusperän mukaan), Omaisuusrahastoon (kohteen ostamiseksi Omaisuusrahaston pitämän huutokaupan kautta), osto- ja myyntikaupan valmistelu ja toteutus.

Rakentamisen tila- ja pohjaratkaisujen suunnitteluun liittyvän teknisen tehtävän kehittäminen (tämä asiakirja on peruste asemakaavoitusaineiston saamiseksi ja hyväksyttäväksi).

Edellisessä vaiheessa tehdyn rakentamisen konseptin tarkentaminen ja konkretisointi.

Konseptin erillisten vaiheiden kehittäminen teknisen tehtävän perusteella:
asuinkompleksien huoneistojakama;

liikekohteiden pohjaratkaisu ja vyöhykkeisiin jakaminen (liikekeskukset, kauppa- ja viihdekeskukset, monitoimikompleksit);

Kohteen positiointi markkinoilla;

Hinnat, myyntiehdot ja muut osiot.

4.  Vaihe. Suunnittelu (esisuunnittelu ja työsuunnittelu).

Investointilupa-aineiston valmistelu ja hyväksyttäminen suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Asiantuntijamme seuranta edellyttää arkkitehtisuunnitelmien ja tila- ja pohjaratkaisujen analyysin kohteen liikemäisen tehokkuuden näkökohdalta.

Suunnitelman seurannassa asiantuntijamme yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa pyrkivät käyttämään innovatiivisia, markkinoiden perustelemia ratkaisuja.

5.   Vaihe. Rahoitus ja rakentaminen

Konsultointi pankkiluottojen ja/tai yhteissijoittajien saamiseksi hankkeeseen. Liikesuunnitelmien ja investointimuistioiden valmistelu rahoituksen saamiseksi (UNIDO metodiikka).

Kiinteistökohteen rakentamiseen liittyvien kulujen esiarviointi.

Tilaajalla olemassa olevien asiakirjojen asiantuntijoiden suorittama arviointi.

Ulkoisen rahoituksen järjestäminen.

6.  Vaihe. Käyttöönotto

Kohteen käyttöön otettaessa apua viraston ulkopuolisen komission läpikäynnissä, aineiston valmistelu.

7.  Vaihe. Apu hankkeen myynnissä/ostossa

Voimme auttaa kiinteistöhankkeen myynnissä tai ostossa, sijoittamalla tiedot siitä kotisivullemme.

Markkinatilanteen ja Venäjän valtaelimien poliittisten päätösten ja talouden kehityksen kannalta markkinakehityksen tuntemus mahdollistaa sijoittajien toivomuksien toteutuksen järkevän kaavan (strategian). Konsultointipalvelut investointihankeen toteutuksen kaikissa vaiheessa mahdollistaa omistajien riskien minimoinnin, varmistaa hankkeen suurta tuottavuutta ja nostaa kiinteistökohteen markkinahinnan.

Neuvoja investointikonsultoinnin palveluistamme voidaan saada täyttämällä palautelomaketta.