Aineiston laadinta ja hyvöksyntö

Kehitämme aineistoa УИ, КРЗ, КгиОП, КУГИ, ГАСН, ГИБДД, УСПХ, ЦКБ, РосПотребНадзор, УГПН ym. varten.

Piter-Development valmistaa investointilupa- ja suunnitteluaineiston. Tarjoamme teille tontteja, investointihankkeita ja omaisuuskomplekseja koskeviin hankkimiseen, omistamiseen ja oikeuksien rekisteröimiseen liittyvien kaikkien asioiden ratkaisut:

 • maksuton konsultointi asianne ytimestä;
 • apu uuden tontin valitsemiseksi ja rekisteröimiseksi;
 • kaavoitus- ja pyykityssuunnitelmien kehittäminen;
 • KUGI:n vuokrasopimuksen pidentäminen, vuokratun tontin menettämisen riksin minimointi;
 • tontin saanti omistukseen tutkimustöiden kautta (tarvitaan myös kaavoitussuunnitelman kehittäminen);
 • pyykityssuunnitelman sisältävän kaavoitussuunnitelman kehittäminen (”avaimet käteen”);
 • Aineiston laadinta tontin saamiseksi huutokaupan kautta;
 • tuotantoalueen suurentaminen lisäalueiden liittymisen avulla;
 • tonttianne koskevan aineiston sovittaminen voimassa oleviin Maankäyttö- ja Rakentamisen sääntöihin ja kaupungin Yleiskaavaan, ml. muutokset Maankäyttö- ja Rakentamisen sääntöihin (sitä voidaan vielä tehdä nopeasti);
 • Lupien saanti tontin ehdollisesti sallittuun käyttöön ;
 • lupa-asiakirjojen saanti;
 • tonttien asemakaavoitussuunnitelmien saanti;
 • teknisten ehtojen saanti kaupungin LVS-palveluista;
 • rakennusluvan saanti GASN:sta (Valtiollinen Arkkitehtuuri- ja Rakennusvalvonta);
 • Lausuntojen saanti RosPotrebNadzor:n alueellisesta elimestä;
 • Kenttätöiden suoritus (”avaimet käteen”);
 • Ympäristösuojelututkimusten suoritus;
 • rakennusgeologiset tutkimukset;
 • apu viranomaisille lähetettävien kyselyjen laadinnassa;
 • suunnitteluaineiston seuranta (”avaimet käteen”;
 • toimenpanevien elimien kanssa vuorovaikuttamisen nopeuttaminen.


Asiantuntijamme kehittävät investointiaineiston, jolla on eri tarkoituksia:

 • uudisrakentamiseen;
 • alueellista ja federatiivista merkitystä omaavien arkkitehtuurimuistomerkkien saneeraukseen;
 • ja rakennettujen perusrakentamisen ja rakennusaikaisten kohteiden legalisointi;
 • kiinteistöjä koskevien eri kauppojen puitteissa, kun vaihdetaan kohteiden omaisuus- ja oikeudellinen status;
 • tontteja koskevien eri kauppojen puitteissa, kun vaihdetaan kohteiden omaisuus- ja oikeudellinen status;

Mikäli sijoittaja ostaa tontit, tarpeen tullessa Piter Development:n työntekijät ovat valmiit varmistamaan hankkeiden seurannan myös tonttien omistajien muututtua.

Tämän lisäksi yrityksellä on laaja kokemus tarjouskilpailuaineiston, huutokauppaan osallistumiseen ja investointiehdoilla tonttien käyttöön saantiin tarkoitettujen investointihakemusten valmistuksessa. Tämän erikoistumisen puitteissa työntekijämme keräävät täydellisen asiakirjapaketin ja hyväksyttävät sen, alueen kaavoitussuunnitelman kehittämiseen tarvittavasta asiakirjapaketista lähtien rakennusluvalle tarvittavaan asiakirjapakettiin saakka.

Yritys kehittää kaikki tarvittavat graafiset materiaalit, jotka tarvitaan hyväksyntöjen saamiseksi. Yritys maksimaallisesti helpottaa asiakkaalle lähtötietojen keruuta ja kaikkien hankkeiden toteutuksen vaiheiden läpikäyntiä.

Toivomme, että yhteistyömme onnistuu!

Voidaan saada ilmainen konsultointi ja tehdä tilaus täyttämällä palautelomaketta.